Nå lanseres C-Medical

I løpet av 2020 har 15 klinikker og sykehus i Norge og Sverige gått sammen og dannet en av Skandinavias ledende aktører innen spesialisthelsetjenester. C-Medical er den ledende private aktøren innen urologi i Norge og Sverige. Selskapet har også sterke posisjoner innen blant annet ortopedi og gynekologi.

Vi har samlet de beste innen respektive fagfelt, noe som blant annet vises gjennom at 98% av våre pasienter anbefaler oss til andre. For å tydeliggjøre vårt fellesskap og vår felles ambisjon om å være førstevalget innen spesialisthelsetjenester innen våre fagfelt, har vi besluttet å samle oss under C-Medical som felles navn. Målet er å gi pasientene den beste behandlingen – fra innsjekk til utsjekk. I møte med C-Medical skal pasientene være trygge på at de er i de beste hender. Dette forplikter og engasjerer.

Kontaktperson:

Eskild R.Larsen – CEO i C-Medical
eskild.larsen@cmedical.no
+47 976 69 732

Praktisk info:
Colosseum Mann AS og Oslo Ortopendsenter blir nå C-Medical AS.
-Org nr: 812794922
-Alle tidligere e-postadresser, telefonnummere etc fungerer som før
Alle skilt og logoer blir byttet fra tidligere navn til C-Medical