Minerva Medica AB blir en del av C-Medical – styrker satsningen innen gynekologi og IVF

Det er med stor glede at vi kan annonsere at Minerva Medica AB blir en del av C-Medical. Med sine to klinikker i Uppsala, nord for Stockholm, er Minerva fordelt på tre avdelinger: StudentGyn, GynHälsan og GynHälsan Fertility. Minerva har gjort seg bemerket for sin spesialisering innen gynekologi og fertilitetsbehandling, med mer enn 20 000 pasientavtaler årlig og oppunder 600 fertilitetsbehandlinger i 2021.

Lave fødselstall = En samfunnsutfordring

Ufrivillig barnløshet er en økende utfordring, både for de som prøver å bli gravide og for samfunnet i sin helhet. Så mange som over 1 av 10 opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet. Norske kvinner føder i snitt 1,53 barn hver og svenske kvinner 1,7. Konsekvensene av lave fødselstall er mange, og velferdssamfunnet må tilpasses et samfunn med en større andel eldre.

 

Økt behov for IVF 

Å oppleve ufrivillig barnløshet kan være sårt og krevende for de det gjelder. Mange kvinner knytter dessverre skam til at de ikke blir gravide. Derfor mener vi det er viktig å spre kunnskap og åpenhet om hvilke muligheter vi har i dag. Årsaker for manglende graviditet kan for eksempel være forstyrrelser i eggløsning og skader i egglederne. Vi vet også at kvinnens fertilitet blir redusert ved 35-årsalderen.

Siden 2017 har Minerva GynHälsan Fertilitet tatt imot pasienter i fra hele Sverige samt pasienter i fra andre land. Minerva Medica AB har fortreffelige fertiltietsresultater og svært fornøyde pasienter. Vi gleder oss nå til å videreføre kompetansen og til å dra synergier med C-Medicals ekspertise innen urologi og gynekologi.

 

Kompetansesenter for kvinner

I 2021 lanserte C-Medical det første kompetansesenter for kvinnehelse i Norge. Her treffer man gynekologer som jobber med den kvinnesykdommen de kan best i unike tverrfaglige team. Vi tilbyr alt innen gynekologisk kirurgi, og vi er de eneste private i Norge som tilbyr robotkirurgi!

Med Minerva Medica AB på laget er vi godt på vei til å etablere vårt tilbud også i Sverige. Vi har som mål å gi pasientene Nordens beste kvinnehelsetilbud.

Uavhengig av landegrense: Hos oss er du i de beste hender!

 

gynhalsan.se   –   studentgyn.se  –   gynhalsanfertilitet.se

 

 

Aktuelle nyheter

Flere relaterte saker