C-Medicals kompetansesenter for kvinnehelse åpner egen endometriose-poliklinikk

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene i Norge, men Iikevel kan det ta ca. 7 år i snitt å få diagnosen. C-Medicals kompetansesenter for kvinnehelse ønsker å bidra til at kvinner får et helhetlig tilbud og rask hjelp med egen adenomyose og endometriose-poliklinikk.

Manglende kunnskap om endometriose og adenomyose

“Endometriose er en kvinnesykdom som mange kvinner opplever at det ikke er nok kunnskap om. 10 prosent av kvinner antas å ha endometriose, men det er vanskelig å estimere da diagnosen for endometriose bekreftes ved kikkhullskirurgi. Noen vil ikke ha plager, mens andre lever med store smerter over tid”, sier dr. Kristine Aas-Eng fra endometriose-poliklinikken.

Hun forklarer videre at endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager. Endometriose er vev som ligner på det som finnes inne i livmoren og som setter seg i bukhulen og andre steder i kroppen:

«Det kan forårsake betennelse som lager arrvev og sammenvoksinger, noe som igjen kan føre til smerter og/eller ufrivillig barnløshet. Adenomyose er derimot en sykdom hvor vev fra livmorslimhinnen vokser inn i muskelveggen i livmoren.»

Dr. Aas-Eng er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer med spesialkompetanse innen endometriose. Hun behandler kvinner for generelle gynekologiske tilstander og er spesielt engasjert i problemstillinger med endometriose og adenomyose.

Dr. Kristine Aas-Eng

Helhetlig tilnærming til endometriose er viktig

“Det å ivareta kvinners helse helhetlig er svært viktig og ikke kun fra legevitenskapens side. Endometriose er en sammensatt sykdom, og vi vet at opplevelse av smerte påvirkes av blant annet psykososiale forhold og tidligere smerteerfaring. Kvinner som henvender seg til C-Medical vil få gleden av et tverrfaglig tilbud”, forklarer dr. Aas-Eng.

Kompetansesenteret for kvinnehelse gir et helhetlig tilbud for visse kroniske kvinnesykdommer, deriblant endometriose og adenomyose. I tillegg til gynekologer som har særlig kompetanse innen sine felt, består teamet på kompetansesenteret av sexolog, psykolog, smertelege, hudlege, urolog, uroterapeut, ernæringsfysiolog og fysioterapeut.

«Målet til kompetansesenteret er å hjelpe pasientene med å bli bedre raskere og lære dem å mestre egen sykdom. Vi håper også at allmennleger og gynekologer som står fast i vanskelige kasus henviser til vårt spesialiserte kvinnehelse-team», forteller leder for kompetansesenteret, dr. Madeleine Engen. Hun legger til:

“Mange gynekologer er generalister, ikke eksperter innen alle kvinnesykdommer. Dette kan føre til at kvinnene møter 2-3 gynekologer før de endelig kommer til en som har tilstrekkelig kompetanse på hennes sykdom.”

Dr. Aas-Eng er tydelig på at endometriose-poliklinikken og kompetansesenteret forøvrig er et viktig bidrag til bedre kvinnehelse: “På C-Medical har vi muligheten til å ivareta kvinners helse på en unik måte. Kompetansesenteret vil være med på å gi kvinner et komplimenterende tilbud i tillegg til det som finnes i det offentlige.”

Ta kontakt med poliklinikken

C-Medical hjelper deg med alt av gynekologiske problemstillinger. Vi har gynekologer med særlig kompetanse innen endometriose, PCOS, overgangsalderplager, vulvasykdommer, ufrivillig barnløshet, urinlekkasje og fremfall. 

Private pasienter trenger ikke henvisning. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskaper. Du kan også benytte deg av fritt behandlingsvalg. Klikk her for mer informasjon eller for å bestille konsultasjon.