Ny metode kan påvise sirkulerende svulstceller i blodet hos menn med prostatakreft

Viktig bidrag i kampen mot prostatakreft

«Nesten 5000 menn får prostatakreft hvert år. Omtrent 30 % av mennene får tilbakefall etter fjerning av prostata eller strålebehandling. Her er det viktig å finne ut om det lar seg påvise svulstceller i blodet og sette i gang med den rette behandlingen så snart som mulig”, forklarer dr. Wolfgang Lilleby. Han forteller videre:

Gilupi CellCollector© er en ny metode som gjør det mulig å analysere flere markører i disse kreftcellene samtidig, samt vurdere hvilken behandling som kan være best egnet. Resultatet hjelper meg med å starte en finjustert behandling, og videre til å monitorere pasientens behandlingseffekt. Kreft viser en dynamisk evolusjon, og leger trenger mange hjelpemidler i valg av behandling og ved videre oppfølging.”

cellcollector: ny metode for å påvise svulstceller hos menn med prostatakreft

Forskning på sirkulerende tumorceller førte til nytt verktøy for prostatakreft

I en årrekke har dr. Lilleby forsket på isolerte sirkulerende tumorceller (ITCs) som surrogatmarkør for prognose og behandlingsrespons. Resultatene er publisert i internasjonale tidsskrifter. Forskningen har også blitt presentert på store kongresser, blant annet ved ASCO-GU 2020 i San Francisco.

Det ble utledet mange relevante kliniske funn, hvor man blant annet kunne vise til at ITCs har en klinisk betydning for overlevelse av pasienten.

Det ble også innledet flere immunterapistudier, ledet av dr. Lilleby, hvor ITCs brukes i fortolkning av effekt og utfall av behandling. Basert på denne erfaringen med ITCs, har man nå innført den nye metoden CellCollector©/Gilupi ved C-Medical. ITC-funn vil inngå i pasientens og legens samvalg for individ-tilrettelagt beslutning.

Først kan man se om pasienten har ITCs. Denne testen kan gi nyttig tilleggsinformasjon som kan flettes til funn fra andre undersøkelser (gentest, bildediagnostikk, patologi og PSA). Dersom ITCs påvises i blodet, vil man videre kunne vurdere om disse er mottagelige for behandling. Det er også mulig å vurdere om man bør starte en mer målrettet behandling.

C-Medicals første pasient til å prøve CellCollector©

Peter Klaveness var den første pasienten til å få tilbud om CellCollector© ved C-Medical. Han har nylig hatt tilbakefall av prostatakreft etter kirurgisk fjerning av prostata i fjor. Han ble henvist fra forsikringsselskapet for å teste ut metoden da PSA-verdiene begynte å stige igjen etter operasjon:

“Jeg er en mann på 72 år som stort sett alltid har vært frisk til jeg fikk prostatakreft. Jeg fikk operert vekk prostata, og nå har PSA-verdiene begynt å stige. CellCollector© gir informasjon som ellers ikke er så lett å oppdage. Jeg er takknemlig for at jeg fikk prøve den nye metoden.”

Videre utredning med PSMA-PET/CT ga mistanke om tilbakefall i bekkenet, nærmere sagt i lymfekjertler. Dette er et typisk område for spredning, og PSMA-PET har høy følsomhet for å påvise unormal opplading i lymfekjertler ved prostatakreft. Standardbehandling er vanligvis bestråling av prostataseng og eventuelt et utvidet bekkenfelt, kombinert med hormonterapi.

“Før han fikk strålebehandling, tok vi en CellCollector©-prøve ved C-Medical. Det legges inn en gulltråd i en vene i underarmen. Tråden ble liggende i 30 minutter og har egenskaper som trekker ut forbiflytende kreftceller. Når gulltråden fjernes, fikserer man det biologiske materialet med aceton, og prøven sendes per luftfrakt til spesialundersøkelse i et laboratorium i Potsdam i Tyskland”, forklarer dr. Lilleby.

Dr. Lilleby forteller videre at tilbakemeldingen fra Tyskland bekreftet ITCs, og man fikk analysert flere markører i kreftcellene samtidig. Resultatet hjelper han med å monitorere pasientens behandling for prostatakreft og videre oppfølging.

Peter legger til:

“CellCollector© er et godt verktøy som er enkel å utføre fra pasientens side. Det var akkurat som å få veneflon på sykehuset. Det tok bare en halvtime med en tråd i venen og var ikke noe problematisk i det hele tatt.”

Utredning og behandling av prostatakreft ved C-Medical

Hvert år blir 5000 norske menn diagnostisert med prostatakreft. Hos C-Medical opererte vi 500 menn med prostatakreft i Norge og Sverige i 2020 med svært gode resultater. Se her for mer informasjon og for å ta kontakt med oss.