C-Medical utvider med Gynekologi

C-Medical (CM) utvider nå sitt kirurgiske tilbud ved sykehuset på Majorstua i Oslo til å inkludere gynekologi.  I forbindelse med den nye satsningen presenterer vi også en navneendring, fra Colosseum Mann til C-Medical. En endring som signaliserer et bredere medisinsk og kirurgisk tilbud.

Vi dekker nå alle inngrep innen gynekologisk kirurgi som f eks konisering ved celleforandringer, hysteroskopiske inngrep, fremfallsoperasjoner, operasjon ved urinlekkasje, laparoskopi i forbindelse med infertilitetsutredning, sterilisering, endometriose, myomektomi, hysterektomi og operasjoner på eggleder og eggstokker.

Vi er den første private aktøren i Norge som tilbyr robotassistert kirurgi på benign og malign indikasjon innen gynekologi. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud til kvinner med urinlekkasje, og vil være den eneste private aktøren i markedet hvor både Botox installasjon, TVT og Bulkamid injeksjon er tilgjengelig.

Vi er stolte av å få presentere de svært erfarne gynekologene Ane Gerda Z Eriksson, MD, PhD og Madeleine Engen, MD som vårt team innenfor gynekologisk kirurgi på Majorstuen. Her er pasienten i de beste hender.

Doktor Madeleine Engen

 

Madeleine Engen

Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse for urogynekologi. Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje, og har faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus. Dette inkluderer lokalt ansvar for NKIR (norsk kvinnelig inkontinens register). Engen har hentet erfaring fra flere besøk internasjonalt mtp innføring av nye, mindre invasive operasjonsteknikker for kvinner med urinlekkasje som for eksempel injeksjon av Bulkamid.

Ane Gerda Z Eriksson

 

Ane Gerda Z Eriksson

Eriksson er en erfaren gynekolog med subspesialisering innen gynekologisk kreftbehandling fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA. Hun har lang erfaring innen robotassistert kirurgi og er også opptatt av klinisk forskning, hvor hun har doktorgrad innen kirurgisk behandling av kvinner med livmorkreft. Eriksson har verv i flere internasjonale foreninger og er en anerkjent internasjonal speaker.

Vi ser frem til å tilby pasientene et bredt behandlingstilbud av høy kvalitet. Dette inkluderer forutsigbar oppfølging og kontinuitet hos samme gynekolog, samt en helhetlig trygg og god opplevelse til kvinner med gynekologiske plager.

C-Medical er:

  • Eneste private aktør i Norge som utfører robotoperasjon for bla fjerning av livmor (hysterektomi ved kraftig blødningsforstyrrelser, myomer, kreft i livmorhulen)
  • Eneste private aktør i Norge som tilbyr alle kirurgiske inngrep for å behandle urinlekkasje ( 25% av alle kvinner rammes i løpet av livet av urinlekkasje)
  • Kontakt oss på: majorstuen@cmedical.no

Priser:

  • Robotoperasjon livmorkreft: 170.000 kr
  • Priser på kirurgi urinlekkasjer avhenger av metodevalg: Foreløpig anslag: 25.000 kr