Brannmenn og prostatakreft

Fagbladet melder at etter nesten fem år med arbeid for å belyse kreftfaren i brannyrket, godkjenner Nav prostatakreft som en yrkessykdom fra og med i dag. Årsaken til det er flere tilfeller av prostatakreft blant brannmenn enn i andre yrkesgrupper kan skyldes at brannmenn er mer eksponert for sot og giftig røyk.

(Foto: Tore Stensvold, TU)

Kreftregisteret fastslår at brannkonstabler har 20 prosent høyere risiko enn folk flest til å få kreft. Med andre ord rammes hver fjerde brannmann av kreft. Spesielt høyt representert er prostatakreft –  den mest utbredte krefttypen i Norge.

Kreftfaren har lenge vært et tema i brannyrket etter urovekkende internasjonale undersøkelser. I Norge har Kreftregisteret, Stami og Arbeidstilsynet jobbet med å kartlegge kreftfaren blant brannmenn, og fagforbundet Brannmenn mot Kreft har jobbet iherdig for å belyset temaet. Kreftrammede brannmenn har fremlagt helsedokumentasjon, arbeidslister og fakta om brannene de har vært med på å slukke.

Vaktsjefen i Drammenregionens brannvesen forteller til NRK at flere tiltak er igangsatt for å redusere kreftfaren for de ansatte. I Drammen jobbes det med å få ned eksponeringen for brannrøyk, og brannstasjonen har blant annet innført strengere vaskerutiner av slanger og utstyr etter øvelser.


Ta kontakt med oss på +47 22 60 00 50, eller send en e-post til mail@colosseummann.no dersom du har spørsmål om prostatakreft.

Aktuelle nyheter

Flere relaterte saker

Minerva Medica AB blir en del av C-Medical – styrker satsningen innen gynekologi og IVF

Minerva Medica AB blir en del av C-Medical – styrker satsningen innen gynekologi og IVF

Det er med stor glede at C-Medical kan annonsere overtakelsen av Minerva Medica AB. Med sine to klinikker i Uppsala, nord for Stockholm, er Minerva fordelt på tre avdelinger: StudentGyn, GynHälsan og GynHälsan Fertilitet. Minerva er innovativt og fremtidsrettet og har bemerket seg innen gynekologi og fertilitetsbehandling, med mer enn 20 000 pasientavtaler årlig og 600 fertilitetsbehandlinger i 2021.

Les mer